6. IZRADA SNIMKE POSTOJEĆEG STANJA I LEGALIZACIJA

Prikaz postojećeg stanja građevine i izrada cjelokupne dokumentacije potrebne za legalizaciju građevine u skladu sa  Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim građevinama.

Nudimo kompletnu uslugu legalizacije objekta, od geodetskog snimka, izrade arhitektonskog snimka izvedenog stanja, dokaza mehaničke otpornosti i stabilnosti pa do uknjižbe objekata u katastar zemljišta i zemljišne knjige.