3. ISHOĐENJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE

Vođenje postupka i koordinacija s nadležnim javno-pravnim tijelima od ishođenja posebnih uvjeta, potvrda glavnog projekta (suglasnosti), građevinske dozvole do uporabne dozvole.