2. IZRADA 3D MODELA, VIZUALIZACIJA I FOTOMONTAŽA

Pružamo uslugu CAD i CAM modeliranja građevine kako bi se ispitali vizualni aspekti rasporeda volumena, pogleda na zgradu, uklopljenosti u okolinu te i predviđenu vegetaciju te izbor završnih materijala (definiranje završnog dojma i ugođaja koje projekt pruža da bi se postigao optimalan učinak ispitivanjem različitih varijanti).