7. PROJEKT IZVEDENOG STANJA

Projekt izvedenog stanja je izvedbeni projekt građevine sa svim ucrtanim izmjenama i dopunama sukladno stvarno izvedenim radovima. Investitor, odnosno njegov pravni slijednik, dužan ga je čuvati za sve vrijeme dok građevina postoji.