4. STRUČNI NADZOR I KONZALTING

a) STRUČNI I PROJEKTANTSKI NADZOR

Osiguravamo ciljano praćenje načina izvođenja pojedinih radova te njihovu usklađenost s projektom. Također pojavom nepredviđenih problema na gradilištu na stručan i pravovremen način nastojimo spriječiti pojavu šteta i neželjenih posljedica.

 

b)  TEHNIČKO SAVJETOVANJE - KONZALTING

Pružamo sve vrste savjetovanja u vezi s izgradnjom građevine kako u pogledu organizacije, primjene važećih zakona i propisa tako i u načinu izvođenja i odabira pojedinih izvođača.

Usluge konzaltinga sastoje se od izrade predinvesticijskih studija, organizacija u pripremi gradnje objekta i savjetovanja tijekom gradnje, a posebno pružamo uslugu savjetovanja preporuke i mišljenja vezano uz intervencije i projekte s naglaskom na zakonodavstvo i regulativu.